Band

 

Thom Freiburghaus – Bagpipes

 

 

Mirjam Gosteli – Surdos

 

Philipp Ryf – Drumset

 

Ugo Marras – Djembe